Už 5. ročník kampane Do práce na bicykli!

„Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na cestu do práce!“

S týmto mottom sa populárna súťaž Do práce na bicykli vracia do slovenských miest, opäť s cieľom podporiť rozvoj udržateľnej mestskej mobility s dôrazom na cyklodopravu.

Prievidzská samospráva je do kampane už zaregistrovaná a tak sa môžu na stránke www.dopracenabicykli.eu zaregistrovať aj miestne firmy a organizácie a ich zamestnanci môžu zostavovať svoje súťažné tímy.

V minuloročnom rekordnom ročníku sa do tejto celoslovenskej akcie zapojilo viac než 8.500 obyvateľov prezentujúcich takmer 1.200 firiem a organizácií zo 74 samospráv.

Samosprávy prostredníctvom tejto kampane deklarujú svoj vzťah k ekologickejším formám prepravy a firmy takto realizujú svojim zamestnancom zaujímavú formu teambuildingu a zvyšujú svoju spoločenskú zodpovednosť.

„Okrem zamestnancov je už druhý rok kampaň otvorená aj pre študentov stredných a vysokých škôl, a preto dúfame, že v máji sa rozbicykluje ešte väčšia časť Slovenska. Veríme, že k tomu dopomôžu nielen atraktívne ceny pre víťazov, ale najmä túžba obyvateľov niečo vo svojich životoch zmeniť. Správať sa ekologickejšie, ekonomickejšie, žiť zdravšie. A práve kampaň Do práce na bicykli je ideálnym momentom, kedy môžu túto svoju osobnú premenu naštartovať,“ uviedol národný cyklokoordinátor Peter Klučka.

Evidencie jázd prostredníctvom mobilnej aplikácie umožní nie len určiť víťazov súťaže, ale prinesie aj cenné informácie o trasách, ktorými sa obyvatelia registrovaných miest a obcí presúvajú za svojou prácou, a tým dopomôže k lepšiemu plánovaniu investícií samospráv do infraštruktúry vrátane cyklotrás.