Informácie z Cyklistickej konferencie VIII. (1. deň)

Dňa 11. a 12. októbra sme boli pozvaní na cyklistickú konferenciu, ktorá sa konala už ôsmy ročník, tentokrát v meste Martin. Prvý deň odštartovalo občianske združenie Mulica, ktoré spoluorganizovalo túto akciu spolu s nadáciou Ekopolis a OCI BB. Cieľom konferencie bolo inšpirovať, vzdelávať a prepájať jednotlivcov i organizácie, ktoré majú záujem zlepšovať cyklistickú dopravu či cykloturistiku v našej krajine.

Po násedno uvítaní primátorom (Mgr. Andrej Hrnčiar) sme sa mali možnosť dozvedieť o stratégii cyklorozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja, procese prípravy či realizované opatrenia (Radovan Hladký), o možnostiach a podmienkach čerpania dotácii (Pavol Kristel / MDVRR) a o projektoch cyklodopravných trás v ŽSK (Juraj Hlatký). Po obede sme si vypočuli čo sa podarilo a kde sú problémy v CykloBratislave (Zora Pauliniová) po čom si slovo prebralo OZ Mám rád cyklistiku (Erik Štefánek), ktorý predstavil zaujímavý projket Na bicykli do obchodu. Trojicu bikesharingových systémov odštartovali Biele bicykle z Bratislavy (Tomáš Peciar, Daniel Duriš), pokračovali Žlté bicykle z Kežmarku (Dominik Jakub), po ktorých sme uzavreli koliečko my Zelené bicykle z Prievidze 🙂

Po moderovanej diskusii a networkingu / sieťovaní (prepájaní sa medzi sebou) sme sa presunuli na večeru, kde po slávnostnom prípitku udeľovalo Ministerstvo životného prostredia SR ceny mestám za ich aktivitu a prínos za rok 2016.

V kategórii aktívna samospráva si prevazo cenu mesto Tranava, v kategórii efektívne trvalé opatrenia mesto Prievidza „za zavedenie Zelených bicyklov“, cenu originálna aktivita mesto Lučenec za podujatie „Mesto v pohybe“ a mesto Banská Bystrica za „originálnu tématickú fotografiu“, na ktorom je graficky znázornený ekonomický benefit pešej chôdze, bicyklovania a cestovania mestskou hromadnou dopravou.

Niektoré témy budeme rozoberať detailnejšie v nasledujúcich článkoch. Za fotografie ďakujeme Evke Ščepkovej z nadácie Ekopolis.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *