Ochrana osobných údajov

Aj vaša e-mailová schránka vyzeralo v posledných dvoch týždňoch ako obrázok vyššie? 

Niet sa čo diviť – do platnosti už vstúpilo nové nariadenie o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR (General data protection regulation).

Hlavným cieľom GDPR je v maximálnej možnej miere zvýšiť ochranu osobných údajov osôb nachádzajúcich sa v Európskej únii. Dať im do rúk nástroj, vďaka ktorému sa o spracovaní svojich osobných údajov inými firmami a inštitúciami môžu dozvedieť čo najviac. Zároveň sú firmy a inštitúcie prinútené, aby brali túto problematiku vážne (cez rôzne procesné, kontrolné a sankčné mechanizmy).

Najväčšia zmena pre klientov služby Zelený bicykel je, že pri prvom použití zeleného bicykla od 25.5.2018 (či už prostredníctvom SMS alebo webovej aplikácie) musia najskôr jednorazovo súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov.

Na našej webovej stránke sme zosumarizovali všetky špecifické informácie týkajúce sa GDPR vo vzťahu k Zelenému bicyklu: https://www.zelenybicykel.sk/privacy/.

Jedna z tých najdôležitejších informácií v rámci práv klientov je, že každý používateľ má možnosť kedykoľvek zmazať svoj účet poslaním SMS v tvare „BIKE CLEAR“ na telefónne číslo 8866.