Participácia mesta

Včera sme sa po piatykrát zúčastnili konania participatívneho rozpočtu mesta Prievidza, do ktorého sa občania mohli od 21. februára zapojiť a predložiť svoje nápady a myšlienky, za účelom zlepšenia situácie v rôznych oblastiach nášho života. Celú akciu od začiatku až po koniec zastrešovalo občianske združenie Utópia, ktoré nápady zadelilo do piatich rozvojových skupín: verejný priestor a zeleň, seniori, šport a kutlúra, doprava a cyklodoprava, sociálne vylúčené skupiny. Do „finále“ sa z pomedzi 70 nápadov prebojovalo 11, ktoré v spomínaný včerajší deň prezentovalo svoj zámer pred občanmi. Čo ma mrzí, že z pomedzi všetkých skvelých nápadov na zlepšenie dopravy a cyklodopravy v našom meste, ktoré priniesli na prvú časť participácie ostatní občania, sme tam zostali nakoniec iba my. Pár hodín investovaného času a detailnejšie rozpracovanie nápadu sa tak mohlo pretransformovať do reality a prínosu pre nás všetkých.

Snahou a cieľom občianskeho združenia Zelený bicykel je prinavrátiť atraktivitu cyklodopravy do nášho mesta. Za týmto účelom musí mesto aktívne zlepšovať podmienky a vytvárať nové dôvody prečo si zvoliť radšej bicykel namiesto auta. Okrem budovania cyklochodníkov, ktoré nedokážeme akoukoľvek snahou sami vyriešiť, sme sa na participácii snažili získať priazeň myšlienkou vybudovania „parkovacích miest“ a teda stojanov, kam si môžu občania počas nákupu, návštevy lekára, úradu, priateľa, atď, uzamknúť svoj bicykel. Situácia s „parkovacími miestami“ pre bicykle je v Prievidzi na veľmi nízkej úrovni. V súčasnej dobe sme všetci nútení uzamykať svoje bicykle o zábradlia, stĺpy, pouličné osvetlenia a iba v pár prípadoch o stojany. Tie sa nachádzajú väčšinou iba pred nákupnými centrami, alebo úradmi. Navyše väčšina osadených stojanov sú nevhodné, ktoré bicykel dostatočne nechránia proti ukradnutiu, ba v častých prípadoch nájdeme i tzv. „lámače kolies“, ktoré ich znehodnocujú.

Prvým krokom pri odstraňovaní bariéry medzi bicyklom a občanom, má smerovať k dôkladnému zozbieraniu informácií o súčasnom stave stojanov do elektronickej podoby. Vďaka tomu by sme dokázali efektívne navrhnúť rozloženie nových stojanov. Celú myšlienku má zaceliť elektronický portál, ktorý by bol akýmsi „pomocníkom“ pre cyklistu. Tu by našiel všetky dôležité informácie ako napríklad kde si opraví defekt, dofúka koleso, kde je najbližší stojan pri jeho cieli, ale i to, ktorá prevádzka je „bicycle friendly“ a teda umožňuje odparkovanie a bezpečné uzamknutie si bicykla. V budúcnosti by sme radi rozširovali mapu stojanov v spolupráci s podnikateľskými subjektami, ktorí vnímajú sprístupnenie svojej prevádzky pre cyklistu ako dôležitú.

Za získaných 5.000€ by sme dokázali po meste osadiť 30 stojanov typu „U“ a zdigitalizovať nové i súčasné do elektronickej mapy. Ak sa nám to podarí a dajú nám občania svoj hlas, bude to iba začiatok našej práce. Veríme, že sa ku nám následne pridajú i ďalší aktivisti, ktorým nie je situácia cyklodopravy ľahostajná a dokážeme z tejto myšlienky získať maximum.

Ak sa Vám naša myšlienka páči, prosím podporte ju jednoduchým zdieľaním medzi Vašimi priateľmi na Facebooku.

Ďakujeme 🙂