Dotazník – Bakalárska práca

Drahí priatelia, radi by sme Vás touto cestou poprosili o vyplnenie nasledovného jednoduchého dotazníka, ktorý je anonymný a jeho hodnoty primárne poslúžia pre bakalársku prácu Patrika, študenta Katedry cestnej a mestkej dopravy Žilinskej univerzity. Sekundárne pre Občianske združenie Zelený bicykel, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre všetkých cyklistov nášho mesta.

Dotazní je dostupný tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2A6QIGga_o1VQk2jP-Ek6oxeGq0zI1VK7u0fhCEyv6TXQ3g/viewform?c=0&w=1

Ďakujeme 🙂