Bicykle vs. autá

Vďaka občianskemu združeniu BERKAT si už o týždeň 20.2.2017  o 17h v RKC Prievidza, budeme môcť pozrieť obdivuhodný dokument Bikes vs. Cars. Dozviete sa, že život v mestách by sa mal zásadne zmeniť a malo by sa presť k systému, ktorý bude zahrňovať bicykle a verejnú dopravu a nestavať mosty a ďalšie kilometre ciest, pretože tým sa  dopravné zápchy nevyriešia.

Na akcii budeme mať slovo aj my zo Zeleného bickyla a za mesto Prividza pán Roman Bartoš, vedúci strediska miestnych komunikácii a správy parkovísk Technických služieb.